ازدواج - İzdivâc

لغت ناجي - Lugat-i Naci ازدواج maddesi. Sayfa:50 ; İzdivac , izdivaç


Lugatı naci sözlüğü İzdivac maddesi. osmanlıcada İzdivac ne demek, İzdivac anlamı manası, İzdivac osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İzdivac hakkında bilgi. Arapça İzdivac ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İzdivac anlamı. , izdivaç

ازدواج ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ازدواج يقول ما التركية . معنى ازدواج اللغة التركية

ازدواج می گویند آنچه ترکیه. معنای ازدواج زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195