مغاره - mağara

لغت ناجي - Lugat-i Naci مغاره maddesi. Sayfa:808 ; meğare , mağara


Lugatı naci sözlüğü meğare maddesi. osmanlıcada meğare ne demek, meğare anlamı manası, meğare osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte meğare hakkında bilgi. Arapça meğare ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada meğare anlamı. , mağara

مغاره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مغاره يقول ما التركية . معنى مغاره اللغة التركية

مغاره می گویند آنچه ترکیه. معنای مغاره زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196