پارلامنتو - parlamento

لغت ناجي - Lugat-i Naci پارلامنتو maddesi. Sayfa:184 ; parlemanto , parlamento


Lugatı naci sözlüğü parlemanto maddesi. osmanlıcada parlemanto ne demek, parlemanto anlamı manası, parlemanto osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte parlemanto hakkında bilgi. Arapça parlemanto ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada parlemanto anlamı. , parlamento

پارلامنتو ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

پارلامنتو يقول ما التركية . معنى پارلامنتو اللغة التركية

پارلامنتو می گویند آنچه ترکیه. معنای پارلامنتو زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195