ثناء - Senâ

لغت ناجي - Lugat-i Naci ثناء maddesi. Sayfa:307 ; Senae , "); sena'


Lugatı naci sözlüğü Senae maddesi. osmanlıcada Senae ne demek, Senae anlamı manası, Senae osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Senae hakkında bilgi. Arapça Senae ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Senae anlamı. , "); sena'

ثناء ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

ثناء يقول ما التركية . معنى ثناء اللغة التركية

ثناء می گویند آنچه ترکیه. معنای ثناء زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194