خواب - havab

لغت ناجي - Lugat-i Naci خواب maddesi. Sayfa:395 ; havab , "); hâb


Lugatı naci sözlüğü havab maddesi. osmanlıcada havab ne demek, havab anlamı manası, havab osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte havab hakkında bilgi. Arapça havab ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada havab anlamı. , "); hâb

خواب ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

خواب يقول ما التركية . معنى خواب اللغة التركية

خواب می گویند آنچه ترکیه. معنای خواب زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191